ADEM Logo

Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu

KUFUNGULIWA KWA MUHULA WA PILI 2021/2022

23 Mar, 2022

Ofisi ya Taaluma, Utafiti na Ushauri Weledi unawatangazia kuwa Chuo kitafunguliwa tarehe 10/04/2022 na masomo yataanza rasmi tarehe 11/04/2022