ADEM Logo

Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu

Programu za Mafunzo

Stashahada
# Programu Ada Muda
1 Stashahada ya Uthibiti Ubora wa Shule 850000/= Miaka miwili
2 Stashahada ya Uongozi na Usimamizi wa Elimu (DEMA) 850000/= Miaka miwili